Dynamisk Emotionell Hypnosterapi

Dynamisk Emotionell Hypnosterapi

Vare sig du har upplevt något jobbigt på senare år vilket hindrat dig att leva ett fullgott liv, eller om du bär med dig trauman och andra saker som du tycker har en negativ inverkan i din vardag – kan hypnoterapi vara en metod som du kan överväga att ge en chans.

Många upplever att hypnoterapi kan ge bättre effekt på bara en-tre gånger istället för åratal i traditionell terapi.

Detta beror på att i ett hypnotiskt tillstånd, vilket egentligen är ett djupt avslappnat tillstånd, där blir du inte låst av rädslor och skamkänslor i lika grad som i ett medvetet tillstånd där man ofta väljer att skydda och bevara de svåraste “sakerna” av olika orsaker.

Effektiv på allt ifrån tidigt upplevda och obearbetade trauman, beroendeproblematik såsom spel, alkohol, realtioner, sex för att nämna några.

Underbara livet… som inte går i repris…