Behandling av personuppgifter 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FÖR KUNDER

Denna informationstext förklarar hur LEVA skönhet & välmående hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som är kund till oss.

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Genom en beställning av produkter registreras beställaren som kund hos LEVA skönhet & välmående. Kundregistret innehåller de kontaktuppgifter som kunden själv har lämnat och information om beställning. Personuppgifterna används för administration av tjänsterna/leveransen, information, marknadsföring av LEVAs varor och tjänster, profilering (dvs. en analys av kunden för att kommunicera med kunden på bästa sätt) samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Det finns ingen möjlighet att vara kund hos LEVA om man inte godtar denna behandling av personuppgifter. 

Kundens uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid bolagets kommunikation med kunden. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som kundens personuppgifter samlats in för. 

LEVA kommer att behålla kundens uppgifter så länge kunden är kund hos företaget, samt i ytterligare 36 månader för ovanstående syften. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer kundens personuppgifter att raderas.

Behandlingen av kundens personuppgifter i LEVAs kunddatabas sker med stöd av beställningsavtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder bolaget kundens uppgifter exempelvis för att anpassa bolagets kommunikation till kunden baserat på kundens köp.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är LEVA skönhet & välmående/Örfelths kulturvård AB. Kunden har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om kunden i bolaget. Om kunden anser att en uppgift är felaktig eller missvisande bör kunden höra av sig på en gång. Kontaktinformation finner kunden nedan.

Tel: +46 (0)70-349 63 99
LEVA/Örfelths kulturvård AB
​​​​​​​Storgatan 19B
573 32 TRANÅS
levacenter @gmail.com 

Om kunden inte vill att uppgifter ska användas för marknadsföring eller profilering i marknadsföringssyfte, vänligen kontakta kundtjänst via e-post på info @okv.nu
All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. För en fullständig genomgång av hur bolaget behandlar kundens personuppgifter, vänligen se bolagets integritetspolicy genom att följa denna länk.